APARTMENT CHO MƯỚN
Apartment có 2 phòng ngủ và 1 phòng tắm, hiện đang còn trống.
Ở thành phố Newport, Minnesota (gần thành phố St Paul & Woodbury) Quý vị có thể dọn vào ở ngay.

Tiền mướn $845.00 / 1 tháng
Đặt cọc  1 tháng (security deposit)
Trả $50.00 cho Application fee
Cần credit & back ground check.

Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc

(612) 986-4914