Chân thành cám ơn đạo diển đoạn phim tài liệu “MẸ VẮNG NHÀ” Clay Phạm, cũng như Trịnh Hội Tổ Chức VOICE , Phạm Anh Tuấn Hội CCSQLVNCH/MN & Kinh Luân Nguyễn Hậu Duệ VNCH Hải Ngoại Minnesota đã tạo cơ hội cho đoạn phim được trình chiếu tại Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Minnesota.
Video thực hiện do  – Đức Hùng