Lễ ra mắt ban chấp hành Hội Cựu Chiến Sĩ QLVNCH/MN (Phần 2)

Thứ 7 ngày 8 tháng 09 năm 2018, Hội trưởng Hội CCSQLVNCH/MN. Phạm Anh Tuấn tổ chức buổi lễ ra mắt các thành viên trong ban chấp hành nhiệm kỳ 2018 – 2021 tại Cơ Quan Xã Hội Việt Nam. thuộc thành phố Saint Paul tiểu bang Minnesota.

Trẻ Magazine Minnesota – Đức Hùng