Người Việt  Quốc Gia ở Hoa Kỳ đều mong ước có được một cuộc sống trong tự do, hòa bình và nhân quyền, ngõ hầu xây dựng một cộng đồng người Mỹ gốc Việt vững mạnh. Chúng ta luôn có những nỗi lo lắng hàng ngày về việc giáo dục, sức khỏe, pháp luật, nhà cửa, thuế má và những mối ưu tư trăn trở liên quan đến việc xây dựng một cuộc sống AN CƯ LẠC NGHIỆP. Có nhiều người đă từng đặt câu hỏi về những vần đề này:

1- Chúng ta cần phải làm gì để giảm bớt những mối âu lo trong cuộc sống?  

 2-Chúng ta nên làm gì để cải thiện cuộc sống và đóng góp trong việc phát triển cộng đồng người Mỹ gốc Việt?

Bầu cử là một trong những cơ chế phổ biến nhất ở các nền dân chủ để người dân thông qua những lá phiếu của họ có thể bầu ra đại diện cho mình trong các vị trí lãnh đạo.

Tham gia ghi danh cử tri là một đóng góp quý giá để kiến tạo nền tảng dân chủ.  Ghi danh cử tri đi bầu và dùng lá phiếu để lựa chọn những người lãnh đạo đại diện cho cộng đồng là việc rất cần thiết trong việc phát triển một cộng đồng vững mạnh. Nếu chúng ta thi hành trách nhiệm của một cử tri, chúng ta sẽ có quyền lựa chọn những người đại diện để tranh đấu cho quyển lợi của mình và công đồng.

Chúng ta hãy thi hành quyền bầu cứ một cách trân trọng để đóng góp và phát triển cộng đồng người Mỹ gốc Việt nhằm hỗ trợ chính quyền địa phương để xây dựng một xã hội vững mạnh.Tham gia cuộc bầu cử sẽ được thuận lợi hơn nếu quý vị có đầy đủ  các phương tiện và thông tin. Cơ Quan Xã Hội Việt Nam tại Minnesota sẽ cung cấp những gì quý vị cần để  ghi danh cử tri:

Nếu chưa từng ghi danh cử tri tại Minnesota hoặc đã qua 4 năm chưa đi bầu cử hay thay đổi địa chỉ trong vòng 2 năm qua, xin quý vị liên lạc với Cơ Quan Xã Hội Việt Nam tại Minnesota để hoàn tất đơn ghi danh cử tri.

Lá phiếu là quyền của người dân thay mặt cho những người anh hùng đã hy sinh vì tổ quốc cho tự do và nhân quyền để tiếp tục xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng.  Tham gia bầu cử là QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỌI CÔNG DÂN

Xin liên lạc Cơ Quan Xã Hội Việt Nam tại Minnesota để ghi danh cử tri !!!

Ô.Nguyễn Công Bình  (763) 222-3152

Ô.Hoàng Quốc Huy     (612) 483-5144

Ô. Nguyễn Toàn           (651) 447-9376

 

Cơ Quan Xã Hội Việt Nam tại Minnesota – Huệ Phạm

Minnesota Việt Báo Online – Đức Hùng