GX Saint Adalbert tổ chức Hội Chợ Hè hàng năm do Cha chánh xứ Vũ Xuân Minh phụ trách, rất nhiều giáo dân trong xứ,  thiện nguyện góp sức để phục vụ trong cộng đồng người Việt tại thành phố Saint Paul, tiểu bang Minnesota (July 29-2018)

Xin bấm SHARE và Ủng hộ Subscriptions – Copy right of Minnesota Việt Báo online
Minnesota Việt Báo Online – Đức Hùng