Xin mời quý đồng hương ghé thăm Chợ Việt Hoa Lào tại Thành Phố Eagan, Minnesota
Việt Hoa Lào Market 651-454-6836
Video do Minnesota Việt Báo TV thực hiện
Đức Hùng