CẦN TÀI XẾ LÁI XE

* Cần có lý lịch lái xe tốt trong quá khứ (good driving record)

* Lái xe Đưa & Đón quý vị cao niên trong Hội Phoenix Cove Adult Day Center

* Từ 7:00am – 3:30pm – 8 tiếng trong ngày (Thứ 2, 4 & 5 trong tuần)

Xin vui lòng liên lạc Phụng 612-987-0101

Minnesota Viet Bao – Duc Hung
dr