Đợi người đợi những ngày xuân…
Muôn hoa đua nở cợt đùa,
cho đàn chim én lượn lờ tình xuân.
Đợi qua ngày hạ nóng thiêu,
phượng hoa rực rỡ, ve kêu thấm buồn.
Đợi cho cỏ úa mây ngàn… mùa thu lại đến,
lòng man mác sầu…
Đợi người đợi đến bao giờ,
mùa đông giá buốt lại về người ơi..!
Suốt ngày ngồi đứng chẳng ngơi,
bồi hồi nhớ lại những ngày bên nhau.
Đợi người đợi cả đêm thâu… dế kêu rã rít,
thiết tha nhớ người ..!
Đợi cho mấy độ trăng tàn… gió lay ,
cây chuyển chẳng màng…
Đợi hoài vẫn đợi…ngàn thu đợi người ..!
Hoài Ân
Minnesota Việt Báo – Đức Hùng