Kính thưa quý đồng hương, chúng tôi 2 văn phòng khám mắt tại Champlin & Brooklyn Center
Bác Sĩ Nhãn Khoa Sandy Phạm-Vang nói tiếng Việt, nên quý đồng hương các vị cao niên sẽ không bị trở ngại về ngôn ngữ
Xin gọi lấy hẹn với Sharp Vision 763-427-5474
Eye Doc          763-316-4193
COVER PAGE SHARP VISION