Có nhà hàng Classic SàiGòn,,, là nơi thanh lịch & ấm cúng & lý tưởng tổ chức  các buổi tiệc như: Họp Mặt Gia Đình,,, Sinh Nhật,,, Ngày Vui Liên Hoan V..V.
Nhà Hàng phục các món ăn thuần túy VN.
Mong quý Đồng Hương đến ủng hộ Đồng Hương tại Eagan, Minnesota.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc
Classic SàiGòn Restaurant
651-675-0564
Chủ Nhân Kính Mời

Classic Saigon Rest 1 Classic Saigon Rest 2 Classic Saigon Rest 3 Classic Saigon Rest 4 Classic Saigon Rest 5

14