Luke Nhàn Nguyễn

Realtor,GRI
763-229-2941

MUA – BÁN NHÀ VÀ CƠ SỞ THƯƠNG MẠI

       Chuyên Nghiệp –  Tận Tâm – Vui Vẻ

* Bán nhà , Mua nhà lần đầu, Đầu tư, Bank, Foreclosed, Contract of Deed,
Xây nhà mới  (New Construction).

* Hướng dẩn mượn tiền mua nhà – FHA, Conventional, VA Loan và chương trình giúp người mua nhà lần đầu.

Đặc Biệt: Chúng tôi có chương trình hướng dẩn:

* Mua, Bán hoặc Đầu tư các cơ sở Thương Mại.

Your Excellent Service Agent

Half Page color