Kính mời các anh chị em tại Minnesota đến chung vui chương trình Dạ Vũ Lể Tình Nhân – Valentine vào ngày 10 tháng 02 năm 2018 tại Lucky Dragon Rest.
Xin vui lòng liên lạc Ban Tổ Chức mua vé (Bao Ăn Bao Uống)
Minnesota Việt Báo – Đức Hùng
27073366_279447709254444_1394163808307608319_n