MẸ VIỆT NAM…!
Con gọi người thống thiết, mẹ Việt nam.
Thương cho mẹ tấm thân tàn,sức kiệt.
Mờ mắt,còng lưng,bước chân xiêu vẹo.
Vẫn dõi theo từng bước những đứa con.
Mẹ một thời hiên ngang cùng bốn bể.
Chở che con qua khói lửa chiến chinh.
Nơi sa trường, tấm thân mẹ… Lá chắn…
Đỡ nâng con, vượt cuồng phong bão tố.
Ủi an con, khi ngã bệnh yếu lòng…
Nhưng …
Đau cho Mẹ , mẹ ơi mẹ có biết…
Mẹ đã sanh những đứa con nghịch tử…
Mặc bào huynh, chúng ra tay cướp bóc.
Chúng cấu xé điên cuồng thân xác mẹ.
Với ngoại xâm, chúng chờ ngày nộp mẹ.
Con sức yếu, chẳng thể nào giúp mẹ.
Đêm thâu thức trắng, tím ruột bầm gan…
Đợi một ngày cùng anh em đứng dậy…
Đập tan tành bọn cuồng ngông phản loạn.
Giành lại sơn hà, gấm vóc chúng ta..!

C.H.T

Minnesota Việt Báo – Đức Hùng sưu tầm trên FB