Video by Minnesota Việt Báo – Đức Hùng

IMG_20180116_121718 IMG_20180116_121724 IMG_20180116_121746 IMG_20180116_121802 IMG_20180116_121810 IMG_20180116_121841 IMG_20180116_122012 IMG_20180116_122027 IMG_20180116_122101 IMG_20180116_122114