Đón Năm Mậu Tuất 

Xuân đã về rồi ai có hay 
Nào cùng nâng rượu uống vui say    
Đón chào Chó đến đem mừng tới 
Đưa tiễn Gà đi kéo khổ bay 
Chú Cẩu mang theo niềm ước vọng
O Kê rủ bỏ kiếp lưu đày
Lòng trung quyết giữ cùng non nước
Ba Sọc Cờ Vàng vẫn vững bay
Bảo Trâm
Minnesota Viet Bao – Duc Hung