PHỞ VIỆT 126 (Thành Phố Blaine)

Cần Thợ Nấu & Phụ Bếp Gấp

Xin liên lạc 763-767-7715 hoặc 952-261-2866

Minnesota Việt Báo – Đức Hùng
17547134_130290690841098_8791605735887613028_o 17758337_130290350841132_1309420266895084463_o

pv pic