Chúng tôi Tưng Bừng Khai trường vào ngày thứ Ba, 16 tháng 1 năm 2018
Đặc Biệt Đại Hạ Giá 10% Off trong vòng 2 tuần (Jan 16 – Jan 30)
Minnesota Việt Báo – Đức Hùng
Asian Food Market tung bung khai truong(3)