Bà Anna Nguyễn thị Quế vừa được Chúa gọi về tại Việt Nam, hưởng thọ 96 tuổi.
Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Anna được hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa.
Xin thành kính phân ưu cùng anh Quốc, chị Tâm và toàn thể tang quyến.

Image may contain: 1 person

Minnesota Việt Báo – Đức Hùng