Chén ly hương…!
Nào ta cùng uống chén lưu vong.
Chén sao chưa cạn, đã say lòng.
Rượu đã đắng , dạ càng thêm đắng.
Đời viễn xứ, ta nặng tình non nước .
Quê hương mình…nay có còn không .?
Dân ta khi nào ,mới hết lòng đong.?
Thử hỏi bao lâu… hết nát lòng ?
Việt nam hỡi, ta trông người da diết.
Còn nữa đâu ,hai tiếng gọi thiết tha.
Ta mất người như mất cả thịt da…
Yêu thương người …năm tháng cả đời ta…!
C.H.T
Minnesota Việt Báo – Đức Hùng