Đức Hùng xin thay mặt tất cả các Anh Chị Em Ca Sĩ & Nhạc Sĩ Ban Nhạc Hi5 Brothers
xin thành kính phân ưu & chia buồn đến gia đình Anh Pherô Hoàng Đỗ.

Tạ thế lúc 8:30 sáng thứ hai ngày 04 tháng 12 năm 2017
(nhằm 17 tháng 10 âm lịch năm Đinh Dậu)
tại United Hospital Saint Paul, hưởng dương 56 tuổi.

Lạy Chúa, là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con phó thác linh hồn Phero, mà Chúa đã gọi ra khỏi thế gian này về bên Chúa. Xin cho linh hồn Phero, mà chúng con cầu nguyện hôm nay, , được bước qua sự chết bình an và được vào cõi trường sinh mà Chúa đã hứa ban cho những người trông cậy nơi Chúa. Xin lấy lòng từ bi nhân hậu mà tha thứ mọi lỗi lầm mà linh hồn Phero đã phạm vì sự yếu đuối của kiếp sống con người. Chúng con cầu xin Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen

Ban Nhạc Hi5 Brothers Đồng Kính Phân Ưu

Đức Hùng – Khắc Quân – Hoàng Vũ – Đức Tuấn – Trang Hồ – Lệ Chi
Phero Hoàng Đỗ

Anh Phero Hoàng Đỗ (1961 – 2017)