ĐAU…!
Đau, cho đứt đi từng khúc ruột.
Cho ngang trái tình đời.
Cho hận thù cao chất ngất .
Đau…phỉ báng cuồng ngông chế độ.
Cho bọn man rợ đê hèn.
Cho bọn cướp đất dân đen.
Cho lũ tai to mặt bự.
Đau, cho sự luồng cuối ngoại xâm.
Cho sự tồn vong đất nước. .
Cho nỗi điêu linh dân Việt
Cho sự khốn cùng khắp chốn.
Đau tức tưởi… mật đắng trào dâng.
Cho dân oan màng trời chiếu đất.
Cho thiếu nữ bán thân giữa chợ.
Cho thanh niên hút chích tràn lan.
Đau, Cho xã hội “đảng đỏ” lộng hành.
Đau, Cho con thơ thiếu vắng tình thương.
Cho ông cha tăm tối, ngục sâu.
Cho mẹ trẻ trong vòng lao lý.
Đau thương gậm nhấm, vết nứt hằn sâu…
Cho nức nở… tiếng khóc khô không lệ.
Đau đớn nhọc nhằn… tủi nhục Việt nam…!
C.H.T
Minnesota Việt Báo – Đức Hùng