Nước mắt..!
Giọt nước mắt đi hoang.
Giữa dòng đời cuồng nộ.
Những giọt buồn lạc lõng.
Len lõi với yêu thương .
Trãi từng dòng ngóc ngách.
Đắng cay những cuộc tình .
Của mãnh đời bất hạnh .
Từng giọt… từng giọt chảy.
Trên sỏi đá, mồ khô.
Giữa tang tóc đời người .
Mắt ngầu bao giọt oán.
Ngập tràn bờ mi đau.
C.H.T
Minnesota Việt báo – Đức Hùng