Xin nghe & phổ biến thông tin hữu ích cho bản thân và xã hội VN ngày nay.
Video do Anh Chi thực hiện
Minnesota Việt Báo – Đức Hùng sưu tầm trên FB