Nguyễn Gia Quốc phỏng vấn Dân Oan xuyên thế kỷ Lê Thị Kim-Thu
Video do Việt Nam Thời Báo thực hiện
Minnesota Việt Báo – Đức Hùng