Nhân dịp Linh Mục Phero Nguyễn Văn Khải & TS Nguyễn Đình Thắng (BPSOS) đến vận đồng gây quỹ tại Minnesota. Kính mong quý đồng hương “GÓP MỘT BÀN TAY” .
Please! joint with us this Fundraising event on Sat, Oct 21-2017 at U-Garden Restaurant

BPSOS
Minnesota Việt Báo – Đức Hùng