Quý vị cần việc làm, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi 101 Staffing, để biết thêm thông tin
Chúng tôi đã có ca 2 (2nd Shift) start lúc 12 giờ trưa hoặc 1 giờ trưa, làm đến xong việc
Công Ty chúng tôi không trả lương bằng tiền mặt, chỉ trả lương bằng tiền CHECK, only.
Quý vị phải  chấp nhận làm việc thêm giờ (over time) & Làm Ngày Chủ Nhật khi Công Ty cần.
Minnesota Việt Báo – Đức Hùng
101 staffing - base color(1)