CẦN NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TẠI VĂN PHÒNG SHARP VISION

*Chúng tôi đang tuyển nhân viên làm việc trong văn phòng

* Part-time hoặc Full-time

* Có thểm làm từ 30 – 40 tiếng 1 tuần

* Cần biết Anh Ngữ trên trung bình

Xin vui lòng liên lạc để được phỏng vấn (Interview)

Sharp Vision

Dr Sandy Phạm-Vang
763-427-5474 / 763-316-4193

email: info@sharpvisionmn.com

Sharp Vision _Back Cover 8 x 10.5