CHÚNG TÔI CÓ PHÒNG CHO MƯỚN (ROOM  FOR RENT)
CÁCH MAPPLE WOOD MALL 10 PHÚT
XIN VUI LÒNG LIÊN LẠC
612-245-2190
room4rent_logo_white_small room-for-rent-300x271