Sàigòn Traveler xin thông báo sẽ chuyển về địa điểm mới, bắt đầu thứ năm ngày 31 tháng 08 năm 2017

Nhằm thuận tiện để  phục vụ quý đồng hương các thành phố tại Minnesota & không quên chân thành cám ơn quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ suốt 1 năm qua, chúng tôi sẽ tận tình hơn, phục vụ tốt hơn để tạo uy tín cho Sàigòn Traveler trong những thời gian sắp đến.

ĐỊA CHỈ MỚI BẮT ĐẦU AUG 31-2017 ( Đối diện với BT Hairs Salon )
SÀIGÒN TRAVELER
12221 Country Road 11
Burnsville, Minnesota. 55337
651-492-9954
30dba97B102E455-4844611 Saigon Traveler new office